Aktuální výročí: 26.ledna - zemřel Jindřich Matyáš Thurn

Vyhledávání

O nás

Články

Kontakty

Novinky:

  • 19.10.10 - Doplněno hodnocení FB
  • 29.8.10 - Doplněn kalendář výročí
  • 5.7.10 - Celková změna koncepce stránek

Reklama

časopis

Přihlášení

Systémové zprávy[CNW:Counter]

O regimentu

Regiment Mortaigne sdružuje zájemce o aktivní poznávání historie, konkrétně období první poloviny 17tého století, kdy v Evropě zuřil konflikt později pojmenovaný souhrnně jako Třicetiletá válka.

Naším přístupem je studování dobových postupů ze zachovaných manuálů, a jejich rekonstrukce a snaha je předvést veřejnosti. Nedílnou součástí je získání prožitku pro zúčastněné, a odreagování se od moderního světa s lidmi, kteří mají zájem o historii.

Historie a dobové reálie nás nezajímají pouze teoreticky (i když studium teoretických podkladů je nedílnou a dosti podstatnou částí našeho snažení), ale i prakticky. Na našich akcích se pokoušíme rekonstruovat tehdejší běžné činnosti, včetně přípravy jídla, noclehu, běžných prací, výcviku atd. v podmínkách polního ležení. Samozřejmě by bylo přinejmenším úsměvné domnívat se, že dnes můžeme dosáhnout stejného stavu, jaký tu byl před třemi, čtyřmi staletími a historii skutečně vrátit a oživit. Samozřejmě že je nemožné dosáhnout ideální úrovn v masivním počtu osob okamžitě, ze dne na den... To co děláme je, že se snažíme co nejvíce přiblížit danému historickému vzoru, aniž bychom současně porušovali dnešní mravní a právní normy.

Nezaměřujeme se pouze na rekonstrukci dobových vojenských aktivit (Reenactment), ale zajímá nás i celý komplex tehdejšího života vojáků a prostých lidí v dalších souvislostech. Tento rozsah se často označuje pojmem „ Living History – LH“ nebo česky „Oživená Historie – OH“.
Pojem „Living History“ je bohužel často zaměňován za označení vybavení odpovídajícího dobovým výjevům a zhotoveného pokud možno odpovídajícím postupem. To by bylo velmi zjednodušené a zavádějící.
Ideál „Living History“, v celém míněném rozsahu dost dobře nemůže být samotným cílem (zakoupím to a to a „budu LH“…), neboť opravdu dokonalé zpodobnění tehdejší reality je fakticky nemožné, ale důležitý je neustálý vývoj a snaha o dosažení co možná nejlepšího a nejpodobnějšího výsledku… A to je nikdy nekončící cesta.

Většina členů Mortaigne Regimentu se touto cestou rozhodla jít (pochopitelně, jak už to tak je, tak někteří členové rychleji, další pomaleji, někteří se "vezou"...), a naším cílem je přiblížit nejen sobě, ale i dalším zájemcům a divákům co nejlépe realitu a atmosféru časů dávno minulých.
Samozřejmě do dokonalého stavu máme v tuto chvíli daleko, ale snažíme se o pozvednutí celkové úrovně. Vzhledem k tomu, že je LH nekončící proces jde o práci rovněž nikdy nekončící, a často takřka Sysifovskou.

obrázekRegiment Mortaigne byl do roku 2010 členem občanského sdružení Společnost 1645.

Členové regimentu se rekrutují z různých míst České Republiky (jednáme i se zahraničními zájemci), základ regimentu je shromážděn v Brně a blízkém okolí. Nejsme registrovaným sdružením a nemáme dané oficiální stanovy a povinnosti. V případě Regimentu Mortaigne se jedná o dobrovolnou účast a spolupráci zájemců. I když se mohou stát členem regimentu mimo jednotlivců i jinak organizované skupiny, klademe důraz na individuální (ne však individualistický) přístup. Vítány jsou i celé rodiny, včetně dětí. Více v sekci „hledáme nové členy“.

Na výrobě zbraní, zbrojí, oděvů a vybavení spolupracujeme s renomovanými výrobci, a vycházíme (resp. snažíme se pokud možno co nejvíce vycházet) z dostupných archeologických nálezů, obrazových i písemných pramenů i etnologických pozorování. Pokud je to možné, spolupracujeme s odborníky – profesionálními archeology, historiky a etnology, a je naším zájmem tuto spolupráci dále prohlubovat a zintenzivňovat. 1)

Při výrobě replik z zbraní, oděvů, doplňků, předmětů denní potřeby a dalších řemeslných výrobků preferujeme autentické přírodní materiály a historicky doložené techniky. Správnost zvolených postupů ověřujeme i praktickým užíváním postupů a předmětů v praxi.

1) Matoušek, Václav : Třebel, obraz krajiny s bitvou – Academia 2006 – spolupráce na části publikace.


Struktura organizace