Zdroj: http://www.mortaigne.com/henry-hexham-zaklady-umeni-valecneho.a141.html / Vydáno: 3.1.2010 15:57 / Autor: Tomáš Andrlík

Henry Hexham - Základy umění válečného

HistorieRádi bychom všem čtenářům našich stránek představili připravovaný projekt, který si bere za cíl přeložit a vybavit vysvětlujícími komentáři dílo Henryho Hexhama – The principles of the art military, s podtitulem Practised in the Warres of the United Netherland, neboli Základy umění válečného, a tak toto výjimečné dílo přiblížit české odborné veřejnosti.

Na překladu v současnosti pracují Tomáš Koch „Piškot“, Tomáš Andrlík „Vechio“ a Jan Navrátil „Rikša“. Podoba překladu by potom měla být jako na ukázce na konci článku: přiblížit se dobovému vzhledu tohoto manuálu.

Dílo Henryho Hexhama je svojí podstatou velice podobné starším dílům například od Johana Jacobi von Wallhausena, s nímž sdílí svoji hlavní motivaci a to přenést holandské vojenské reformy a taktiku do dalších zemí (v Hexhamově případě to byla Anglie). I přesto zde však můžeme najít několik podstatných rozdílů – jedním z nich je například poměrně čitelná Hexhamova praktická bojová zkušenost – sám sloužil na kontinentě jako kapitán v armádě Mořice Nasavského - nesetkáme se zde tedy s podrobnými popisy vybavení mušketýra, ale je zde kladen důraz spíše na vlastnosti a povinnosti ať již prostých vojáků či důstojníků.

Kniha vyšla poprvé roku 1637 v Anglii, ale dočkala se i mnoha dalších vydání. Celé dílo sestává ze tří hlavních částí. V jádru první části sice leží klasický drillbook, tak jak ho známe například od jiných vojenských teoretiků, jakým byl například již zmíněný Wallhausen, ale Hexham jde ještě dále a představuje čtenáři funkce i žádané osobní vlastnosti u důstojníků i mužstva a přidává poměrně rozsáhlou příručku pro trénink a velení kompanii o 80 mužích. Vše je přitom velmi názorně popsáno a rozepsáno včetně tzv. Word of command tedy povelů. Nad to ještě Hexham přidává poměrně rozsáhlý vojenský zákoník a kopie Dohody o placení výkupného a dalších podobných dohod mezi španěly a holanďany. Také nezapomíná na ekonomickou stránku věci, kde poskytuje mnoho informací o výši vyplácení žoldu a nákladů na provoz kumpanií i jejich trénu.

Ve druhé části je podrobněji rozebrána strategická stránka věci, je zde popsáno jak vybudovat polní tábor a výběr místa pro jeho zbudování(dokonce zde najdeme i podrobná pravidla pro pořádek v táboře), tak je zde rozpracován způsob velení větším celkům - tedy divisím, batagliím a brigádám. V souladu s tím, je čtenář seznámen s úlohami jednotlivých vyšších důstojníků. V této části se pak také setkáváme s velice rozsáhlými nákresy rozestavění armády před bitvou, které blíže vysvětlují holandský způsob válčení a bojovou taktiku.

Třetí část se pak plně věnuje obléhání a všem způsobům boje z opevněných pozic a tedy i s dělostřelectvem, setkáváme se zde se stejnou úrovní podrobnosti jako v předešlých částech a najdeme zde i podrobné nákresy, včetně rozměrů, čímž se tato část stává doslova učebnicí pro tehdejší mladé důstojníky dělostřelectva.

Větší obrázek