Aktuální výročí: 26.ledna - zemřel Jindřich Matyáš Thurn

Vyhledávání

O nás

Články

Kontakty

Novinky:

  • 19.10.10 - Doplněno hodnocení FB
  • 29.8.10 - Doplněn kalendář výročí
  • 5.7.10 - Celková změna koncepce stránek

Reklama

časopis

Přihlášení

Systémové zprávy[CNW:Counter]

Projekty

Dlouhodobé projekty, kterými se zabývají členové Mortaigne Regimentu


Velký regiment

Primární cíl projektu: Bádání v originálních historických pramenech, zpracování a publikace poznatků týkajících se fungování vojenské taktiky, zejména v měřítku pod úrovní velikosti regimentu.
Ověření reálnosti poznatků prováděním praktických experimentů.

Sekundární cíl projektu: Na základě zjištěných znalostí vytvořit manuál pro relevantní předvádění vojenských technik široké divácké obci za současných podmínek

Dobové stravování

Primární cíl projektu: Bádání v originálních historických pramenech, zpracování a publikace poznatků týkajících se dobového stravování, s přihlédnutím k potřebám a možnostem středních a nižších vrstev obyvatelstva.
Ověření reálnosti poznatků prováděním praktických experimentů.

Sekundární cíl projektu: Na základě zjištěných znalostí vytvořit soubor popisných receptů, pro relevantní užití za současných podmínek

Odívání

Primární cíl projektu: Bádání v originálních historických pramenech, i sekundárních zdrojích, zpracování a publikace poznatků týkajících se dobového oděvu, s přihlédnutím k potřebám a možnostem středních a nižších vrstev obyvatelstva, zejména vojáků.
Ověření reálnosti poznatků prováděním praktických experimentů.

Sekundární cíl projektu: Na základě zjištěných skutečností vytvořit vzorový manuál pro relevantní užití za současných podmínek.

Vlastnosti pěchotních zbraní v 17. století

Primární cíl projektu: Experimentální ověření vlastností pěchotních palných zbraní v 17. stol, se zaměřením na přesnost a pravděpodobnost zásahů, účinek v cíli, spolehlivost atd.
Provádění praktických experimentů pomocí současných balistických metod. Zpracování a publikace poznatků.

Sekundární cíl projektu: Na základě zjištěných znalostí vytvořit manuál pro bezpečné používání palných zbraní za současných podmínek

Experimentální ověřování fungování odění, výstroje a vybavení.

Primární cíl projektu: Praktické experimentální ověřování předpokladů o fungování odění, výstroje a vybavení. Zpracování a publikace poznatků týkajících se dobového života, s přihlédnutím k potřebám a možnostem středních a nižších vrstev obyvatelstva.

Projekt 1645

Projekt 1645