Zdroj: http://www.mortaigne.com/vystava-soumrak-zemske-hotovosti-vyzbroj-a-vystroj-zoldnerskych-vojsk-16.a-17.stol.a155.html / Vydáno: 9.7.2010 13:30 / Autor: Roman Urbani

Výstava Soumrak Zemské Hotovosti - výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk 16. a 17. stol.

Současnost Těžištěm výstavy na zámku Chropyně je plátová zbroj doplněná o chladné a palné zbraně, součástí je také volná instalace žoldnéřské zbrojnice.

Bližší informace : http://www.muzeum-km.cz/akce.asp?akceid=3442

Vstupné po dobu trvání výstavy "Soumrak zemské hotovosti" od 2. 6. 2010 do 29. 8. 2010: Základní: 90,- Kč
Snížené: 50,- Kč

Bohužel, podle dnešního (14.7.) zjištění se standardně nedá tato výstava shlédnout jinak, než jako součást běžné prohlídky společně s partou tůristů, což považuji za vyloženě kontraproduktivní. Respektive pro náš koníček nešťastné.

Připravte se, že vstup do zámku je každou celou hodinu, poslední vstup v 16h, a na samotnou expozici, v lepším případě bude několik minut.

Na samotnou výstavu slečna nemá kalkulaci, pouze na běžnou prohlídku + výstavu  (aneb káva a kobliha, káva a lanýž...), a vpustit návštěvníka, který by si chtěl něco prohlížet déle než 10 vteřin prý nelze...

Nešťastné řešení...