Zdroj: http://www.mortaigne.com/johan-jacobi-von-wallhausen.a175.html / Vydáno: 18.3.2011 20:13 / Autor: Tomáš Koch

Johan Jacobi von Wallhausen

(přibližně 1580 - 1627)

WallhausenWallhausen byl německým vojenským teoretikem a důstojníkem. Přízvisko odkazující na jeho rodiště si k rodnému jménu Johan Jacobi pravděpodobně přidával sám. O jeho životě je známo poměrně málo. Sloužil pravděpodobně jako voják v Nizozemí během Nizozemské revoluce v některé z mnoha německých žoldnéřských jednotek. Zde se také poprvé setkává s reformami zaváděnými Mořicem Oranžským. Asi po podepsání nizozemsko-španělského příměří v roce 1609 odchází do Gdaňsku, kde byl povýšen do hodnosti Obristwachtmeister ( Seržant Major) a Hauptmann ( Kapitán). Zde také tvoří své první práce. Dne 13. února 1617 se na základě smlouvy uzavřené s Janem VII. Nasavským ze Siegenu stal vedoucím vojenské školy v Siegenu, první vojenské akademie v Evropě. Bylo to však jen na krátko, neboť už 20. července téhož roku odchází do služby k Janu Schweikhard z Kronbergu kurfiřtem Mohučským.

Významné je především Wallhausenovo dílo, které je jedním z prvních ucelených studií a příruček přibližující vojenskou praxi v prvních letech 17. století a snaží se přenést principy nizozemských vojenských a taktických reforem dále do celé Říše. Jsou to především Kriegskunst zu Fuß ( Oppenheim 1615), kde se inspiroval dřívějším dílem Jacoba de Gheyna, Kriegskunst zu Pferdt (Frankfurt am Main 1616) ale i mnoho dalších.

Titulní strana díla Militärwesen & Kriegskunde & Geschütz, kde je i zachycena Wallhausenova podobizna.